Μενού Κλείσιμο

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στο Στρασβούργο της Γαλλίας

Στο Στρασβούργο της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET. Συμμετείχαν και οι επί κεφαλής των Θεματικών Επιτροπών εργασίας της EUNET, οι οποίοι κατέθεσαν τα πεπραγμένα αλλά και τα μελλοντικά σχέδια των Επιτροπών.

Στην Συνεδρίαση συμμετείχε και το μέλος του Δ.Σ. της EUNET κ. Μαριλένα Σωκιανού, Γραμματέας του Σπιτιού της Ρόδου.