Μενού Κλείσιμο

Πρώτη (kick off) συνάντηση εργασίας των “εταίρων” του Eυρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig- Reperes

Η Γραμματέας και μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET Μαριλένα Σωκιανού, εκπροσώπησε το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, συναντήθηκε με τους λοιπούς εταίρους, στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου, στην Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig, στην Τουλούζη της Γαλλίας.

Στη συνάντηση αυτή μπήκαν οι βάσεις και καθορίσθηκε η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Grundtvig, το οποίο ξεκινάει τώρα, θα διαρκέσει 2 χρόνια και στο οποίο συμμετέχουμε ως εταίροι. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέσα από 12 συναντήσεις των υπευθύνων. Θα δημιουργήσει δε ένα εύχρηστο “εργαλείο” που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλοι φορείς Ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

Κύριος στόχος είναι η συνειδητοποίηση των πολιτών της Ε.Ε. για την Ευρωπαϊκή τους Ταυτότητα. Οι πολίτες μέσα από εξειδικευμένα ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις θα κληθούν να αφηγηθούν την προσωπική τους ιστορία η την ιστορία της οικογενείας τους, δια της γνωστής Σωκρατικής “Μαιευτικής Μεθόδου”. Το επόμενο βήμα θα είναι να συνδέσουν τη δική τους ιστορία με τα αντίστοιχα γεγονότα της Ευρωπαϊκής Ιστορίας ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελούν μέρος της.

Ο ιστορικός ιστός που θα χρησιμοποιηθεί θα ξεκινήσει από το 1848 μέχρι τις μέρες μας.

Υπάγεται στα προγράμματα “δια βίου μάθησης” και ο υπεύθυνος Ελληνικός φορέας είναι το Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών).