Μενού Κλείσιμο

2η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET στη Βόννη της Γερμανίας

Στη Βόννη της Γερμανίας συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. της EUNET πραγματοποιώντας την 2η συνεδρίαση μετά τις εκλογές στη Σλοβακία.

Στην Συνεδρίαση συμμετείχε από τη Ρόδο το εκλεγέν σε 2η θητεία μέλος του Δ.Σ. της EUNET κ. Μαριλένα Σωκιανού, Γραμματέας του Σπιτιού της Ρόδου.

Συζτήθηκαν πολλά θέματα που απασχολούν την EUNET.