Μενού Κλείσιμο

Εκδρομή και Ξενάγηση στο Φράγμα του Γαδουρά

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009 πραγματοποιήσαμε εκδρομή στο Φράγμα του Γαδουρά όπου πήγαμε με πούλμαν και ξεναγηθήκαμε από τον υπεύθυνο του έργου μηχανικό κ. Στρίγκο ο οποίος μας έδωσε πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή, λειτουργία και χωρητικότητα του μεγαλύτερου και σημαντικότερου συλλεκτήρα νερού που κατασκευάστηκε ποτέ στη Ρόδο και που θα λύσει το πρόβλημα ύδρευσης κυρίως της πόλης της Ρόδου. Μετά την επίσκεψη πήγαμε στη Σάλακο για φαγητό στο καινούργιο SWEDCO που έχει ανοίξει εκεί.