Μενού Κλείσιμο

2009-2012 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: MARE NOSTRUM

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: MARE NOSTRUM

www.eh4-marenostrum.net

Σκοποί:

– Να συνεισφέρει στην αφύπνιση του κοινού σχετικά με την διαφύλαξη και την προαγωγή των Μεσογειακών πόλεων-λιμανιών, συμπεριλαμβανομένων και των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται κατά μήκος των Φοινικικών θαλάσσιων δρόμων, σε μια συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν

– Να προάγει την συμμετοχή των πολιτών σε πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν να προάγουν τις Μεσογειακές πόλεις-λιμάνια σαν διαθέσιμους χώρους

– Να προάγει την εκ νέου ανακάλυψη και εξέλιξη της απτής και μη, τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

– Να ενδυναμώσει και να οδηγήσει τις ενέργειες των τοπικών αρχών στην ανακατάταξη της απτής και μη, τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς των αντίστοιχων περιοχών τους

– Να προτείνει νέους χάρτες των πόλεων-λιμανιών που να δείχνουν την ιστορική συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν και να ενσωματώνουν στον υπάρχοντα αστικό ιστό τους αρχαιολογικούς χώρους

– Να προάγει τα Μεσογειακά χειροτεχνήματα έτσι ώστε να διασωθούν τα σχέδια και η παραγωγή

Διάρκεια: 2009-2012

Προϋπολογισμός: € 1,365,000

Χώρες που συμμετέχουν: Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Συρία, Τυνησία