Μενού Κλείσιμο

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009, στις 5 το απόγευμα, το Σπίτι της Ευρώπης προσκάλεσε τα μέλη του στα γραφεία του, στην Παλαιά Πόλη, Εβραίων Μαρτύρων, 30 & Βυζαντίου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Απολογισμό Πεπραγμένων για το 2008
  • Οικονομικό Απολογισμό για το 2008
  • Προϋπολογισμό για το 2009
  • Συζήτηση και προτάσεις για τα μελλοντικά σχέδια του Συλλόγου μας

Καθώς δεν υπήρξε απαρτία η Γ.Σ. επαναλήφθηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009 οπότε και πραγματοποιήθηκαν όλα τα Θέματα όπως είχαν ορισθεί.