Μενού Κλείσιμο

“Εβδομάδα Ευρώπης” – Ενημέρωση για την Ε.Ε. στα Σχολεία

Το Σπίτι της Ευρώπης από κοινού με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης “Europe Direct” της ΑΝ.ΔΩ και το Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου επισκέφθηκαν πέντε Δημοτικά Σχολεία και ένα Γυμνάσιο στην πόλη της Ρόδου και ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα μίλησε στα παιδιά και τους έκανε ερωτήσεις με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το Σπίτι της Ευρώπης συμμετείχαν η Πρόεδρος Άννα Χαρίτου και η Γραμματέας Μαριλένα Σωκιανού οι οποίες τόνισαν τα επιτεύγματα της Ε.Ε. για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και την Ευημερία αλλά και τη σημασία του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών στην διαμόρφωση του ευνοϊκού κλίματος και στην αποδοχή της Ε.Ε. μέσα από την ενημέρωση.

Τα σχολεία που επισκέφθηκαν είναι:

  • 08/05/08 το Κολέγιο Ρόδου
  • 09/05/8 το Ροδίων Παιδεία και το 12ο Δημοτικό Σχολείο
  • 12/05/08 το 17ο Δημοτικό Σχολείο
  • 13/05/08 το 1ο Γυμνάσιο και το 18ο Δημοτικό Σχολείο

Από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης “Europe Direct” της ΑΝ.ΔΩ συμμετείχε ο κ. Πάρης Κακάς ο οποίος επικεντρώθηκε σε πληροφορίες γύρω από τη λειτουργία, τα όργανα και τα σύμβολα της Ε.Ε.

Από το Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών δόθηκε έμφαση στον ρόλο των Ελληνικών Γραμμάτων και του Ελληνικού Πολιτισμού στην διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και αναφέρθηκαν ειδικότερα στα κυριότερα Ευρωπαϊκά γραπτά μνημεία, τα βιβλία-σταθμό στην Ιστορία της Ευρώπης.

Μοιράστηκε ενημερωτικό υλικό σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.