Μενού Κλείσιμο

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας EUNET και των Θεματικών Επιτροπών

Στο Βερολίνο συνεδρίασαν επί 2 μέρες τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης και Παρεμφερών Οργανώσεων EUNET (European Network of Education and Training).

Από τη Ρόδο συμμετείχε το εκλεγμένο μέλος της EUNET και γραμματέας του Σπιτιού της Ρόδου κ. Μαριλένα Σωκιανού.

Επίσης συνεδρίασαν τα μέλη των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας της EUNET που είναι:

  • Επιτροπή Περιεχομένου και Μεθοδολογίας
  • Επιτροπή Επέκτασης και
  • Επιτροπή Νέων

Τα αποτελέσματα των εργασιών των Επιτροπών τέθηκαν υπ’ όψιν του Δ.Σ. της EUNET για τον μελλοντικό σχεδιασμό της πορείας της.