Μενού Κλείσιμο

Ίδρυση του Σπιτιού της Ευρώπης στην Κύπρο

Η ίδρυση του Σπιτιού της Ευρώπης στην Κύπρο είναι πραγματικότητα! Στην εναρκτήρια εκδήλωση του νεοϊδρυθέντος Σπιτιού της Ευρώπης στην Κύπρο, το οποίο ιδρύθηκε με ενέργειες του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, συμμετείχαν η Πρόεδρος Α. Χαρίτου, η Γραμματέας και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας EUNET Μ. Σωκιανού, η Ταμίας Πέτρα Ζήφου και η Κοσμήτορας Μ.Φιλίππου.

Κύρια ομιλήτρια η Ευρωβουλευτής κα Ρόδη Κράτσα με θέμα: «50 χρόνια Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση Ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών»

Χαιρετισμό απηύθυνε η κα Μαίρη Πύργου ιδρυτικό μέλος του Σπιτιού της Κύπρου. Η Πρόεδρος του Σπιτιού της Ρόδου, Α. Χαρίτου, μίλησε με θέμα: «Ο Θεσμός των Σπιτιών της Ευρώπης» και επέδωσε στη συνέχεια αναμνηστική πλακέτα στο Σπίτι της Ευρώπης της Κύπρου.

Ακολούθησε δεξίωση στο σπίτι της κας Μ. Πύργου όπου ανταλλάγησαν αναμνηστικά δώρα.