Μενού Κλείσιμο

Πρώτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας EUNET

Πρώτη Συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας EUNET στη Βόννη με συμμετοχή της Γραμματέως και νεοεκλεγμένου μέλους του Δ.Σ. κα Μαριλένα Σωκιανού.