Μενού Κλείσιμο

Η Ενσωμάτωση των Μεταναστών στην Κοινωνία

Ημερίδα σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της ΔΕΤΑΠ Europe Direct με θέμα: «Η Ενσωμάτωση των Μεταναστών στην Κοινωνία» Ομιλητές:

  • Βιβή Κεφαλά: «Η Μετανάστευση στις Σύγχρονες Διεθνείς Σχέσεις: Προκλήσεις και Προοπτικές»
  • Νίκη Ρουμπάνη: «Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την ένταξη των Μεταναστών στην Κοινωνία»
  • Αλέξανδρος Ζαβός: «Η Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών στην Ελλάδα στο πλαίσιο των Νέων Νομοθετικών και Πολιτικών Εξελίξεων»