Μενού Κλείσιμο

Συνέδριο Νέων WAVES OF DEMOCRACY

Με την συμπλήρωση 50 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης και λόγω της ανάγκης να ακουστούν οι απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το σχέδιο “D” στα πλαίσια του οποίου οργανώνονται ταυτόχρονα στο Brandbjerg-Kοπεγχάγη της Δανίας και στη Ρόδο δύο Διεθνή Συνέδρια Νέων που συμβολίζουν τον διάλογο μεταξύ Βορρά (Δανία) και Νότου (Ελλάδα). Διοργανωτές είναι το IUC (International Education Center) της Κοπεγχάγης και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο αντίστοιχα.
Στο κάθε ένα από τα συνέδρια αυτά θα συμμετάσχουν 50 νέοι, 18 – 30 ετών, από σχεδόν όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. . Στη διάρκεια της μιας εβδομάδας που θα διαρκέσουν οι εργασίες του συνεδρίου, οι σύνεδροι θα χωριστούν σε 5 ομάδες/επιτροπές οι οποίες θα λειτουργήσουν όπως οι Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι νέοι θα εργασθούν θα συζητήσουν, θα συναποφασίσουν και θα προτείνουν λύσεις για θέματα που απασχολούν τους νέους ευρωπαίους πολίτες.

Καθημερινά, τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων, θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου η οποία είναι www.wavesofdemocracy.eu όπου μπορείτε να έχετε περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο.

Τα συμπεράσματα των εργασιών του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν επίσημα, από εκπροσώπους των νέων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση της νέας Συνταγματικής Συνθήκης.
Τα συνέδρια αυτά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 70% και από τους διοργανωτές κατά 30%.