Μενού Κλείσιμο

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολαίας “Κύματα Δημοκρατίας”

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεολαίας «Κύματα Δημοκρατίας» (Waves of Democracy).

Συνέδριο για τον εορτασμό των 50 χρόνων από τη Συνθήκη της Ρώμης που οργανώθηκε ταυτόχρονα στο Brandbjerg της Δανίας και στη Ρόδο και σηματοδότησε τον Διάλογο Βορρά-Νότου.

Χρηματοδοτήθηκε κατά τα δυο τρίτα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά το ένα τρίτο από τον Διεθνή Οργανισμό Εκπαίδευσης (IUC) που είναι το μοναδικό Σπίτι Ευρώπης της Δανίας και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο.

100 νέοι, 18-30 ετών συμμετείχαν και στα δυο Συνέδρια, από τις εξής 24 χώρες : Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάς, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λίβανος, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία και ΦΥΡΟΜ.

Στη Ρόδο εκπροσωπήθηκαν 18 χώρες. Μεταξύ των συνέδρων ήταν και 3 φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι νέοι σύνεδροι χωρίστηκαν στις εξής 5 Επιτροπές:

α) Ιθαγένειας και Αφομοίωσης β) Περιβάλλοντος και Πολεοδομικού Σχεδιασμού γ) Εξωτερικής Πολιτικής και ¢μυνας δ) Εκπαίδευσης και δια βίου Μάθησης και ε) Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Συνεδρίαζαν 4 ημέρες πρωί και απόγευμα και τα συμπεράσματα της κάθε ημέρας εμφανίζονταν αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου όπου υπήρχε δυνατότητα ερωτήσεων και ανοιχτού διαλόγου.

Το Σάββατο 29/9 το πρωί οι επικεφαλής των 5 επιτροπών παρουσίασαν τα αποτελέσματά τους στην ολομέλεια του Συνεδρίου και μέλη του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο.

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου θα παρουσιάσουν :

1) ένας εκπρόσωπος από κάθε Συνέδριο Νεολαίας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σπιτιών Ευρώπης EUNET κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου που οργανώνει στο Salzburg της Αυστρίας 5-7 Οκτωβρίου 2007 με θέμα: «50 χρόνια Συνθήκη της Ρώμης: Quo vadis Ευρώπη;» όπου θα συμμετάσχουν επίσης η Δανία και η Ρόδος και

2) πέντε εκπρόσωποι, που εξελέγησαν διαδικτυακά, από το καθένα από τα δυο συνέδρια Νεολαίας, θα τα παρουσιάσουν στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, μεταξύ 12 και 14 Οκτωβρίου 2007.

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου που αποτελούν την «Ατζέντα του Πολίτη» και εκφράζουν τις απόψεις, τις προτάσεις αλλά και τις προτεραιότητες των νέων Ευρωπαίων πολιτών θα ληφθούν υπ όψην από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σχεδιασμό των πολιτικών τους σχετικά με την μελλοντική πορεία της Ε.Ε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.wavesofdemocracy.eu