Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή στην 3η Γενική Συνέλευση και Συνέδριο της EUNET

Συμμετοχή στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Σπιτιών Ευρώπης EUNET, με τη μετάβαση στο Soesterberg της Ολλανδίας της προέδρου Α. Χαρίτου και της γραμματέως Μ. Σωκιανού.

Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός Συνεδρίου με θέμα την : «Αφομοίωση των Μεταναστών στα κράτη της Ε.Ε.».

Έτσι δημιουργήθηκε το EUNET Integration Network.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου τα μέλη της EUNET, φορείς που συνεργάσθηκαν ως εταίροι του προγράμματος αυτού αλλά και εκπρόσωποι φορέων, Συλλόγων και άλλων οργανώσεων των μεταναστών της Ολλανδίας χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας που συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις και έβγαλαν συμπεράσματα.

Στη διάρκεια της Γ.Σ. η πρόεδρος και η γραμματέας παρουσίασαν φωτογραφίες από όλα τα πεπραγμένα του 2006 δίνοντας την απαιτούμενη περιγραφή αγγλικά και γαλλικά αποκομίζοντας πολύ κολακευτικά σχόλια.

Ο Πρόεδρος κ. Stock και τα μέλη του Συμβουλίου πρότειναν στο Σπίτι μας να συμμετάσχει ως μέλος στις Επιτροπές υπάρχουν εντός της EUNET, που καθορίζουν τις λειτουργίες της Ομοσπονδίας και οργανώνουν τις δράσεις της πανευρωπαϊκά.

Έγινε πρόταση από τις εκπροσώπους μας η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας EUNET του 2008 να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο.