Μενού Κλείσιμο

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός και μελλοντικές προοπτικές
  • Οικονομικός απολογισμός
  • Παρουσίαση των εντυπώσεων των νέων που έλαβαν μέρος σε Συνέδρια Νεότητος
  • Παρουσίαση εντυπώσεων και προτάσεων των εκπαιδευτικών Α.Μ.Ε.Α. από την εκπαίδευσή τους στο Βέλγιο, όπου εστάλησαν με έξοδα του συλλόγου μας και εκπαιδεύτηκαν και φιλοξενήθηκαν από τον μεγάλο κοινωνικό Οργανισμό A.I.G.S.