Μενού Κλείσιμο

Συνάντηση και συνεργασία με τον κ. Bernard Jacob

Στη διάρκεια της επίσκεψης στις Βρυξέλλες συναντήσαμε τον κ. Bernard Jacob, έναν από τους 4 Διοικητές του Βελγικού μη κρατικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού A.I.G.S.(Association Interrégionale de Guidance et de Sante) για να συζητήσουμε 2 θέματα:

1. τις λεπτομέρειες του προγράμματος μετεκπαίδευσης 2 νέων εκπαιδευτικών από Σχολεία ΑΜΕΑ στην έδρα του οργανισμού στη Λιέγη. Στο πρόγραμμα αυτό η φιλοξενία και η εκπαίδευση θα προσφερθεί από τον A.I.G.S. και τα έξοδα του ταξιδιού θα καλυφθούν από το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο

2. την πρόταση του μέλους μας κας Βάννας Τριανταφύλλου για τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών ΑΜΕΑ στην οικολογική φάρμα της κας Φιορέττι στην Απολακκιά της Ρόδου.