Μενού Κλείσιμο

Ειρήνη, Ασφάλεια και Ευημερία στη Μεσόγειο:– 10 χρόνια Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας – Απολογισμός και Προοπτικές

Συνδιοργανωτές μαζί με άλλους φορείς στο Συνέδριο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πολιτικές Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: «Ειρήνη, Ασφάλεια και Ευημερία στη Μεσόγειο 10 χρόνια Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας: Απολογισμός και Προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο 02-03/06/2006.

Κύριος Ομιλητής στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Βαληνάκης.

Προεδρεύοντες στις 3 συνεδριάσεις :

  • Ρόδη Κράτσα Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης.
  • Σωτήριος Βαρουξάκης, Πρέσβης, Επιτροπή Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Δημήτριος Τριανταφύλλου, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Γενικός Διευθυντής Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου.