Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή στο Συνέδριο Νεολαίας του Gratz, Αυστρία

Το Σπίτι της Ευρώπης στο Gratz της Αυστρίας, γιόρτασε την Ημέρα της Ευρώπης με μια συνάντηση νέων από 18 μέχρι 20 ετών με θέμα: «Eurotopia : Ερωτήσεις για το Μέλλον της Ευρώπης», 04-07/05/2006.

Μας εκπροσώπησε ο κ. Σταμάτης Σταματάς, φοιτητής Πληροφορικής ο οποίος εκπροσώπησε και τον Δήμο Ροδίων στο Συνέδριο των πόλεων που έχουν βραβευθεί με το Europe Prize δηλ. το Ευρωπαϊκό Βραβείο. Τα έξοδα του ταξιδιού προσφέρθηκαν από το Ταμείο μας.