Μενού Κλείσιμο

Συμμετοχή σε Συνέδριο Νεολαίας «The New Europe»

Συμμετοχή του μέλους μας Μελίνας Koλιάδη στο International Seminar, 03/08-10/2005, σεμινάριο για νέους 18 μέχρι 30 ετών, στο Friuli (Venezia)της Ιταλίας, στο αντίστοιχο «Σπίτι» την Accademia Europeista.