Μενού Κλείσιμο

Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες για περίοδο 2003-2005

Έγιναν εκλογές στο ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ για την ανάδειξη νέων διοικητικών οργάνων του Σωματείου «Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο».

  • Απολογισμός πεπραγμένων
  • Οικονομικός Απολογισμός
  • Προυπολογισμός και μελλοντικά σχέδια

Μετά την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές αναδείχθηκε το νέο ΔΣ για τη διετία 2003-2005, που συνεστήθη σε Σώμα και απαρτίζεται από τις εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:

Μαριλένα Σωκιανού – Πρόεδρος
Άννα Χαρίτου – Γραμματέας
Πέτρα Ζήφου – Ταμίας
Αγιακάτσικα Κορίνα – Μέλος
Κρεμλή Μαίρη – Μέλος
Φιλίππου Μαρία – Μέλος
Μαντικού Μαρίτσα – Μέλος

Επιλαχούσα για το ΔΣ εξελέγη η κα Σταυριανού ´Εφη

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Μαρκακιού Βερόνικα, Νικολιδάκη ´Εφη και Ζήφου Ελένη με

Επιλαχούσα για την Εξελεγκτική Επιτροπή την κα Κρητικού Κατίνα.