Μενού Κλείσιμο

200 μ βαμβακερό ύφασμα για τα θύματα του τσουνάμι στην Ασία.

Προσφέρθηκαν 200 μ βαμβακερό ύφασμα για τα θύματα του τσουνάμι στην Ασία.

Ενισχύσαμε με 100 € το φιλανθρωπικό της έργο της Νομαρχίας.