Μενού Κλείσιμο

Αποστολή στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου μη τοξικών χρωμάτων

Αποστολή στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου μη τοξικών χρωμάτων Ζωγραφικής για τα παιδιά (κουτιά 12Χ0,750 γρ.) καθώς και έγκριση για δαπάνη 500 € για λογοθεραπευτικό υλικό που θα παραγγείλουμε στην Αθήνα.