Μενού Κλείσιμο

Ξενάγηση του Δημάρχου της Βαλέτα – Μάλτας

Ξενάγηση στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου του Δημάρχου της πόλης Βαλέτα, πρωτεύουσας της Μάλτας, κ. Paul Olivier από την Πρόεδρο κ. Μ. Σωκιανού, με την ευκαιρία της διδυμοποίησης της με την πόλη της Ρόδου.