Μενού Κλείσιμο

Ξενάγηση του Προέδρου της Ρουμανίας κ. Ιλιέσκου

Ξενάγηση του Προέδρου της Ρουμανίας κ. Ιον Ιλιέσκου και της συνοδείας του από την Πρόεδρο του Σπιτιού της Ευρώπης κ. Μ. Σωκιανού, στην Μεσαιωνική Πόλη και στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου του «Το Ρουμάνικο Όραμα» στη Ρόδο.