Μενού Κλείσιμο

Παράδοση στον Δωδεκανησιακό Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 108 «ομιλούντων βιβλίων»

2003 Ευρωπαϊκό Έτος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες παραδόθηκαν στον Δωδεκανησιακό Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 108 «ομιλούντα βιβλία», 105 εγγεγραμμένων σε κασέτες ήχου και 3 σε CD τα οποία παραδόθηκαν στον πρόεδρο του Συλλόγου ΑΜΕΑ κ. Ζηδιανάκη και τον Ολυμπιονίκη μας κ. Μπαράκα.