Μενού Κλείσιμο

Διεύρυνση και Εμβάθυνση της Ενωμένης Ευρώπης: Καταλύτης για την Επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος

Ομιλία του Δρα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γιούτα (Η.Π.Α.) κ. Φίλιππου Σαββίδη, Διεθνολόγου, Επιστημονικού Συνεργάτη του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).