Μενού Κλείσιμο

Γνώση και Πρόληψη. Το Κλειδί για μια Ζωή χωρίς Νεοπλασία

Ομιλία του Παθολογοανατόμου και Κυτταρολόγου, δ/τη του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Ρόδου Δρα Τάσου Στέφη. Στις 27/11/2002.