Μενού Κλείσιμο

Πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο.

  • Οικονομικός Απολογισμός
  • Απολογισμός Πεπραγμένων
  • Προβολή του C.D.-ROM που ετοιμάζει το Σπίτι της Ευρώπης με τις δραστηριότητές του για την υποβολή της Υποψηφιότητας του, για την εισδοχή του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο στη Ομοσπονδία Σπιτιών Ευρώπης F.I.M.E. (Federation Internationale des Maisons de l’ Europe) σαν πλήρες μέλος.