Ποιοι είμαστε

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός στοχεύει στη προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας και την επικοινωνία μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Το όραμά του περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και τη δημιουργία ενός δικτύο διαλόγου στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τον υπόλοιπό Κόσμο.

Το Σπίτι ιδρύθηκε το 2000 και έχει επιδείξει σημαντική συμβολή στην πολιτιστική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη της Ρόδου, συμμετέχοντας σε μεγάλα γεγονότα και όντας ένας τοπικός φορέας με διεθνή δικτύωση και συνεργασίες.

Το Σπίτι έχει δημιουργήσει διαρκείς ακαδημαϊκούς θεσμούς, όπως το βραβευμένο Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης Διεθνών Περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών Ρόδου - Rhodes Model Regional Co-operation, που λαμβάνει χώρα ετήσια στη Ρόδο από το 2010.

Το 2012, το Σπίτι βραβεύθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσογείου για την «προσήλωσή του στο διάλογο και την ενσωμάτωση και την υποστήριξη στην ανάπτυξη των νέων».

Οι κύριες δράσεις μας

Περήφανο μέλος των δικτύων

Πρόσφατα νέα

Προγράμματα που τρέχουν

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν